Chuyên gia nhà đất cho biết sắp hết thời ‘sốt đất theo tin đồn’, bán nhà bát nháo

Advertisement
Advertisement

Sắp tới sẽ có hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân,…

Trả phí khai thác thông tin

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc. (Ảnh: Hạ Vũ).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS). Nghị định này thay thế Nghị định số 117 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Theo đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS gồm cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin phải nộp kinh phí khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở, thị trường BĐS theo quy định. Số tiền thu được từ ᴅịᴄʜ vụ cung cấp thông tin, dữ liệu được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS gồm: Qua cổng thông tin batdongsan.xaydung.gov.vn, cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng; thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin với bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức sau: Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp;

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung cấp xem xét cấp quyền ᴛʀᴜʏ cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

Bộ Xây dựng định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS trên phạm vi toàn quốc tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) theo định kỳ hàng năm và hàng quý.

UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS của địa phương trên Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý theo định kỳ hàng quý và háng năm.

Chủ đầu tư phải cung cấp loạt giấy tờ pháp lý dự án

Theo Nghị định, chủ đầu tư dự áɴ BĐS phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự áɴ và sản phẩm BĐS đủ điều kiện giao ᴅịᴄʜ trong kỳ báo cáo cho Sở Xây dựng như quy mô dự áɴ, tổng vốn đầu tư, thời gian hoạt động của dự áɴ và tiến độ thực hiện.

Advertisement

Ngoài ra, chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản pháp lý của dự áɴ như quyết định chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công đến văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được ʙáɴ nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có),…

“Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu bề BĐS đủ điều kiện giao ᴅịᴄʜ và đăng tải văn bản cảu Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được báɴ, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa BĐS của dự áɴ ra giao dịch”, Nghị định nêu rõ.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự áɴ thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng cung cấp thông tin dữ liệu chi tiết về dự áɴ nhận chuyển nhượng, loại hình doanh nghiệp, BĐS đủ điều kiện đưa vào giao ᴅịᴄʜ,… Chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh sửa đổi lại thông tin, dữ liệu dự áɴ.

Đối với sàn giao ᴅịᴄʜ BĐS phải cung cấp thông tin, dữ liệu chi tiết về thông tin dự áɴ như địa điểm, quy mô và các văn bản pháp lý như quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công, văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện báɴ, cho thuê ᴍᴜᴀ,… gửi về Sở Xây dựng nơi có BĐS phát sinh giao ᴅịᴄʜ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 tới đây.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.