Không cam tâm bơ vơ trong T30 một mình, bà Hằng tuyên bố sẽ làm một việc khiến Hàn Ni, Vy Oanh “không ngóc lên nổi”

Advertisement
Advertisement

ᴅù đã ʙị ʙắᴛ ɴʜưɴɢ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã đɪ ᴍộᴛ ɴướᴄ ᴄờ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴɢờ đó ᴄʜíɴʜ ʟà ʟàᴍ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴍặᴄ ᴅù ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ʙị ᴠô ᴋʜáᴍ ɢầɴ 𝟷 ᴛʜáɴɢ ɴʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴍộᴛ ɴɢàʏ đượᴄ ʙìɴʜ ʏêɴ. ᴍớɪ đâʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ đã ᴄó ɢɪấʏ ᴍờɪ ɴʜà ʙáᴏ Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ ᴛớɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ để ʟàᴍ ʀõ ᴠề đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ – ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ (ʙìɴʜ ᴅươɴɢ).

Advertisement

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó ʟàᴍ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ᴠɪ ᴠɪ ᴛôɪ sử ᴅụɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ để xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴữ ᴄᴇᴏ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴠà ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜằɴɢ ʜữᴜ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄũɴɢ đã ɢửɪ ᴋèᴍ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ (ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ʙáᴏ sàɪ ɢòɴ ɢɪảɪ ᴘʜóɴɢ) đếɴ ʙộ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ.

Bà Phương Hằng bị giam trong nhà đá vẫn không buông tha bà Hàn Ni: Nữ nhà báo bị công an triệu tập - Hình 1

ᴛʜᴇᴏ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ʙà ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ đâʏ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ᴛừɴɢ ʟàᴍ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ɢửɪ đɪ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠậʏ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄũɴɢ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴠề ᴠɪệᴄ xᴇᴍ xéᴛ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠì, ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴋíᴄʜ độɴɢ, ᴄổ ᴠũ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ᴛậᴘ ᴛʜể đồɴɢ ᴛʜờɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙà ʜàɴ ɴɪ ᴛʜᴜ ʜồɪ, ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ đượᴄ sự đồɴɢ ý ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴘʜảɪ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʀúᴛ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙàɪ ᴠɪếᴛ, ᴄʟɪᴘ, ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà ʜằɴɢ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ, ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜằɴɢ ʜữᴜ…

Bà Phương Hằng bị giam trong nhà đá vẫn không buông tha bà Hàn Ni: Nữ nhà báo bị công an triệu tập - Hình 2

“ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ɢửɪ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛôɪ ᴛớɪ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà đã ᴄó ᴍộᴛ số ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ. ᴠɪệᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴍờɪ ᴛôɪ ᴛớɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄũɴɢ ʟà ɴʜằᴍ ʟàᴍ ʀõ ᴠà ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ᴄũ. ᴠà ᴠàɪ ɴɢàʏ ᴛớɪ ᴛôɪ sẽ ᴄùɴɢ ʟᴜậᴛ sư ʟêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ɴàʏ”, ʜàɴ ɴɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ʙị ᴍờɪ ʟêɴ ᴜốɴɢ ᴛʀà đã ʟàᴍ xôɴ xᴀᴏ ᴄõɪ ᴍạɴɢ. ᴍộᴛ số ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ để ʟạɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ: “ᴛʜôɪ ᴍệᴛ ǫᴜá, ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴄó ᴛɪɴ ʙắᴛ ᴛʜì ăɴ ᴍừɴɢ, ᴄʜứ ᴍờɪ ʟêɴ ᴍờɪ xᴜốɴɢ ᴄáɪ ᴛʜả ᴠề, ᴠẫɴ ɴʜởɴ ɴʜơ ở ɴɢᴏàɪ ʟộɴɢ ʜàɴʜ”, “ᴋếᴛ ᴄụᴄ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴàʏ ʙị ʙắᴛ ᴍấʏ ɴɢườɪ ʀồɪ”, “ɴʜờ ᴄô ʜằɴɢ ăɴ ᴛɪềɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ɴᴏ ʀồɪ”, “ᴄʜờ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʀõ ᴛʀắɴɢ đᴇɴ, ɢɪờ ᴄʜả ᴛɪɴ ᴀɪ đượᴄ”, “ᴍᴏɴɢ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ sớᴍ ᴘʜảɪ ᴛʀả ɢɪá ᴄʜᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍạɴɢ ʙớᴛ ʙẩɴ”,…

Bà Phương Hằng bị giam trong nhà đá vẫn không buông tha bà Hàn Ni: Nữ nhà báo bị công an triệu tập - Hình 3

ᴛʀướᴄ đó, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ ᴠề ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜằɴɢ ʜữᴜ ᴅᴏ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ᴄʜủ. ᴄũɴɢ ᴛừ đó, ᴄᴇᴏ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ “ᴛế sốɴɢ” đốɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʀêɴ sóɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. ᴋʜôɴɢ ᴅừɴɢ ʟạɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴛʜóᴀ ᴍạ, ᴄôɴɢ ᴋíᴄʜ, ᴠợ ôɴɢ ᴅũɴɢ ʟò ᴠôɪ ᴄòɴ ʜăᴍ ᴅọᴀ “ɢặᴘ đâᴜ đáɴʜ đó” ᴋʜɪếɴ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴘʜảɪ ʟàᴍ đơɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙảᴏ ᴠệ ʀɪêɴɢ.

ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜế, ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟹-𝟸𝟶𝟸𝟸, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ độɴɢ ᴛʜáɪ đáᴘ ɢᴀʏ ɢắᴛ ʜơɴ. ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍxʜ, ɴữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ đã đíᴄʜ ᴛʜâɴ đếɴ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ʜàɴ ɴɪ để ᴛɪếᴘ ᴄʜᴜʏệɴ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜư, ʙà ᴄʜủ ᴋᴅʟ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴋʜôɴɢ ǫᴜêɴ ᴍắɴɢ ᴍỏ “ʙôɴɢ ʜồɴɢ ᴛʜéᴘ” ʟà đồ ʜèɴ ʜạ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴅơ.

ᴋʜôɴɢ đốɪ đầᴜ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, 𝟸 ʙêɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ “ʙàʏ ʙɪɴʜ ʙố ᴛʀậɴ” ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ sở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀả ʟờɪ đơɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ xử ʟý ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʀướᴄ đó.

Bà Phương Hằng bị giam trong nhà đá vẫn không buông tha bà Hàn Ni: Nữ nhà báo bị công an triệu tập - Hình 4

ʙêɴ ᴄạɴʜ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ, ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ Đườɴɢ ᴘʜố ʟà ǫᴜỳɴʜ ɴʜư ᴠʟᴏɢ ᴄũɴɢ đã ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ăɴ ᴍờɪ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ʙởɪ, ᴛʀướᴄ đó ǫᴜỳɴʜ ɴʜư ᴠʟᴏɢ ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ ʙắᴛ ᴛᴀʏ ᴠớɪ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, đăɴɢ ᴛảɪ ɴʜɪềᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅướɪ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜĩᴀ “ʙóᴄ ᴘʜốᴛ” ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ, ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛʜáɪ độ ủɴɢ ʜộ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.

Bà Phương Hằng bị giam trong nhà đá vẫn không buông tha bà Hàn Ni: Nữ nhà báo bị công an triệu tập - Hình 5

ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ sᴀᴜ ɴàʏ, ǫᴜỳɴʜ ɴʜư đã ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ đã ʙị xúᴄ ᴘʜạᴍ, ɴʜậɴ sᴀɪ ᴠà xɪɴ

Xem thêm: Hé ʟộ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố sᴀᴜ ɢầɴ 5 ᴛʜáɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛạɪ T30?

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ, ᴋʜᴀɪ đã ʟấʏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ɴằᴍ ᴍơ, ʀồɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴóɪ đếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ.

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙị ʙắᴛ. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ TP HCM

Nɢàʏ 18/8, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP HCM ɴêᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ sᴀɴɢ ᴠᴋs ᴄùɴɢ ᴄấᴘ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự; ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ 7 ɴăᴍ ᴛ.ù.

Độɴɢ ᴛʜáɪ ɴàʏ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ sᴀᴜ ɢầɴ 5 ᴛʜáɴɢ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙà ᴄʜủ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ Nᴀᴍ ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴠà ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ.

Tʜᴇᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʜáɴɢ 3/2021, ǫᴜᴀ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ, ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ, ᴛɪᴋ.ᴛᴏᴋ… Bà Hằɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠề ɴʜɪềᴜ ᴄʜủ đề, ᴅùɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜô ᴛ.ụ.ᴄ, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴜʏ ᴛíɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ, Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ. Cáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đềᴜ ᴄó ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ.

Ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙà Hằɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴóɪ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ᴅᴏ ᴍìɴʜ ‘ɴằᴍ ᴍơ’, ʟấʏ ᴛʀêɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠà ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ.

Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ʟợɪ ᴅụɴɢ sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ để ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, sử ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ‘ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ’ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

Nʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà Hằɴɢ ᴄó ᴄả ê ᴋíᴘ ʜỗ ᴛʀợ, đạᴏ ᴅɪễɴ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ᴍờɪ ᴋʜáᴄʜ, ᴘʜâɴ ᴠᴀɪ đả ᴋíᴄʜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ… ɴêɴ ᴄầɴ ʟàᴍ ʀõ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴠà độɴɢ ᴄơ, xᴇᴍ xéᴛ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ. Cơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴛʀưɴɢ ᴄầᴜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xử ʟý.

Bà Hằɴɢ ᴛʀướᴄ đâʏ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tᴜʏềɴ, đếɴ ɴăᴍ 2010 đổɪ ᴛêɴ ɴʜư ʜɪệɴ ᴛạɪ. Bà ʟà đạɪ ɢɪᴀ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ, ᴠợ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ (ᴛứᴄ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’), ᴄó ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà Cộɴɢ ʜòᴀ Cʏᴘʀᴜs.

Tʀướᴄ ᴋʜɪ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙà Hằɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ TP HCM đã ʙốɴ ʟầɴ ᴍờɪ ʙị ᴄᴀɴ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ để ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ʀăɴ đᴇ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀướᴄ đó đượᴄ ʙɪếᴛ đếɴ ʟà Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ. Nɢᴏàɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜồɴɢ ʟà ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ᴄũɴɢ ᴅàɴʜ ɴʜɪềᴜ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đếɴ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ xã ʜộɪ, ᴛàɪ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà ʏ ᴛế, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴʜỏ ʙị ʙệɴʜ ᴛ.ɪ.ᴍ ʙẩᴍ sɪɴʜ, ɴ.ã.ᴏ ú.ɴ.ɢ ᴛʜủʏ…

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.